การวางรูปแบบ Website

ทุกวันนี้การสร้างเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ใครก็สามารถทำได้ หากว่าไม่มีความรู้หรือข้อมูลอะไรเลยก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ตทั่วไป อย่างไรก็ตามการที่จะเลือกทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักอย่างนั้นมันก็มีปัจจัยอยู่ด้วยกันหลายประการไม่ใช่แค่คิดว่าอยากจะทำก็ลองศึกษาและทำได้เลย เพราะจริงแล้วมันต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงประมาณว่าอยากให้เว็บไซต์ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร การวางรูปแบบเว็บไซต์จึงกลายเป็นสิ่งที่คนจะสร้างเว็บไซต์ทุกคนต้องเข้าใจและรู้จักว่าต้องทำแบบไหน

แนวทางในการวางรูปแบบเว็บไซต์

แนวทางในการวางรูปแบบเว็บไซต์ทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากนักในแต่ละเว็บ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่สร้างแต่ละเว็บขึ้นมาต้องการให้เว็บไซต์ที่ออกมามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วการวางรูปแบบเว็บไซต์ก็จะถูกจัดเอาไว้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ประกอบไปด้วย

1. การวางรูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องการนำเสนอเนื้อหา – การวางรูปแบบแนวนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนมากๆ ว่าต้องการให้เว็บไซต์นี้เน้นในเรื่องของการใส่เนื้อหาเข้าไปเป็นหลัก ส่วนมากแล้วจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การให้ความรู้

2. การวางรูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพกราฟิก – การวางรูปแบบแนวนี้ก็จะเป็นการสร้างเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก ด้วยการใช้เทคนิคทางกราฟิกเข้ามาเป็นตัวช่วย โดยการวางรูปแบบนี้ก็จะต้องมีลูกเล่นมากในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เน้นในเรื่องของข้อมูลหรือเนื้อหามากนัก

3. การวางรูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นภาพและเนื้อหา – การวางรูปแบบแนวนี้ก็จะเน้นการสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการให้เห็นทั้งเนื้อหาที่ครอบคลุมบวกกับภาพที่มีความชัดเจนมากๆ ซึ่งเป็นแนวทางการวางรูปแบบที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูง เนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาอ่านจะได้ทั้งสาระที่ต้องการสื่อออกไปรวมถึงยังมีความน่าอ่าน น่าเข้ามาดูจากภาพหรือกราฟิกที่อยู่ในเว็บไซต์ด้วย

การวางรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์

1. โครงสร้างแบบเรียงลำดับ – เป็นโครงสร้างธรรมดาที่เห็นกันทั่วไปง่ายต่อการจัดระบบข้อมูลต่างๆ เหมาะกับเว็บที่เนื้อหาไม่ซับซ้อน

2. โครงสร้างแบบลำดับขั้น – เป็นการวางโครงสร้างที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับเว็บที่มีข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ใช้การทำงานคล้ายแผนภูมิองค์กรนั่นเอง

3. โครงสร้างแบบตาราง – มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน

4. โครงสร้างแบบใยแมงมุม – เป็นโครงสร้างที่ดูยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เป็นการสร้างรูปแบบสำหรับการเข้าไปยังเนื้อหาอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนหรือรูปแบบที่ตายตัว แต่สามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ได้อีกด้วย