Website-

หลักการออกแบบเว็บไซต์จะได้อะไรบ้าง

หลักการออกแบบเว็บไซต์ สิ่งสำคัญ คือ การออกแบบเว็บให้ออกมาดี โดยเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสวยงาม จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ดีกว่า จึงทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกประทับใจ อยากกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้ง เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะสร้างเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในหลักการออกแบบ รวมทั้งรูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ก่อน การออกแบบเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดึงความสนใจได้ดี จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสมบูรณ์ ดังนี้ Website
  • เรียบง่าย และเข้าใจง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ให้เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก พยายามนำเสนอเฉพาะสิ่งที่ต้องการนำเสนอจริงๆ แต่ต้องมาในรูปแบบอันหลากหลาย โดยอาจจะเป็นในรูปของ สีสัน , กราฟิก , ภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอักษรเป็นต้น แต่จะต้องเป็นการนำเสนออันไม่รกจนเกินไป ถ้าใส่มามากจนรกสายตา ก็จะเป็นการสร้างความเบื่อหน่าย , น่ารำคาญ ให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้
  • มีความสม่ำเสมอ ไม่สับสน
การออกแบบเว็บไซต์ให้เกิดความสม่ำเสมอ ได้แก่ มีรูปแบบ , กราฟิก , โทนสีรวมทั้งการตกแต่งต่างๆ ในแต่ละหน้าเว็บไซต์มีความคล้ายคลึงกัน รวมทั้งต้องเป็นแนวเดียวกันไปตลอดเว็บไซต์ แตกต่างตรงการนำเสนอของแต่ละหน้าเท่านั้น
  • สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
การออกแบบเว็บไซต์ที่สื่อถึงจุดประสงค์ได้ดี จะต้องเป็นเว็บไซต์มีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของบริษัทได้มากที่สุด การสร้างเอกลักษณ์นี้ อาจใช้สี , รูปภาพ , ตัวอักษรหรือกราฟิก ก็ได้
  • เนื้อหาต้องครบถ้วน
เนื้อหาจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเกิดความสนใจ และชอบแวะเวียนไปเยี่ยมเว็บไซต์เหล่านั้นอยู่เป็นประจำ ก็คือเนื้อหามีความสมบูรณ์และน่าสนใจ อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุง-พัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ระบบ Navigation ใช้ง่าย
ระบบ Navigation บนเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนป้ายบอกทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความสับสน โดยการออกแบบ Navigation จะต้องเน้นความเรียบง่าย , ใช้งานสะดวก , มีความเข้าใจได้ง่าย สิ่งสำคัญคือ จะต้องมีตำแหน่งสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความประทับใจ และจดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
  • คุณภาพของเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกราฟิก , ชนิดตัวอักษร รูปภาพหรือสีสันที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาที่นำมาแสดงผล ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมาก นับเป็นจุดเด่นอันทำให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความสนใจได้ดี ด้วยเหตุนี้คุณห้ามละเลยในเรื่องของคุณภาพเด็ดขาด
  • ความสะดวกในการเข้าใช้ไปงาน
เว็บไซต์ที่ดี ต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานได้ดี พูดง่ายๆ คือ จะต้องมีการแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ทั้งเว็บBrowser , คอมพิวเตอร์ , Notebook หรือบนโทรศัพท์มือถือ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องใส่ใจในเรื่องของความละเอียดของการแสดง ลูกค้าจะต้องใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

About the author: admin